kratko ime
polno ime
naslovtelefon
fax
e-pošta
spletna stran
matična št.
DDV id
TTR
Sumina d.o.o.
Sumina, proizvodnja kovinskih izdelkov in trgovina d.o.o.
Sinja Gorica 106A
SI - 1360 Vrhnika
Slovenija (EU)

+ 386 (0)1 7502 810
+ 386 (0)1 7502 819
info@sumina.si
www.sumina.si
2187582000
SI32772734
SI56 0202 7025 5645 834 pri NLB d.d.
suminaEusuminaSlosuminaVrhnika